An ordinary people with a beautiful mind.Kalbu; ms.52.


Kami inginkan kecantikan untukmu,
kerana kau perempuan,
tapi yang kami pohonkan,
ialah kecantikan yang diamanatkan
kebijaksanaan,
ditegakkan oleh keluasan hidup,
diarahkan oleh ilmu.


Selamat pulang, Juita; Muhammad Haji Salleh.---
"Beautiful minds inspire others. Seek to be worth knowing rather than be well known."

No comments:

Post a Comment